ஸ்ரீ சம்ஹார மகா கால பைரவர்

வழிபடும் நேரங்கள்
திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை

காலை - 5.45 AM - 12.00 PM
மாலை - 4.00 PM to 08.30 PM

சனிக்கிழமை & ஞாயிற்றுக்கிழமை

காலை - 5.30 AM to 01.00 PM
மாலை - 3.00 PM to 09.00 PM