நாளிதழ் செய்திகள்

தமிழ்நாடு சுற்றுலா துறை முலம் அறிமுகபடுத்தபட்ட வடதழிழ்நாட்டில் சென்னையில் உள்ள நவகிரஹ templeகள்

எண் இடம் temple சிறப்பு
1 கொளப்பாக்கம் அகஸ்தீஸ்வரர் ஆனந்தவல்லி சூரியன்
2 சோமங்கலம் சோமாநாதீஸ்வரர் காமாட்சி சந்திரன்
3 பூந்தமல்லி வைத்தீஸ்வரர் தையல்நாயகி அங்காரகன்
4 கோவூர் சுந்தரேஸ்வரர் சௌந்தாம்பிகை புதன்
5 போரூர் ராமநாதீஸ்வரர் குரு
6 மாங்காடு வெள்ளீஸ்வரர் சுக்கிரன
7 பொழிச்சலுர் அகஸ்தீஸ்வரர் சனி
8 குன்றத்துர் நாகேஸ்வரர் காமாட்சி ராகு
9 கெருகம்பாக்கம் நீலகண்டேஸ்வரர் ஆதிகாமாட்சி கேது